بتن کن نک 40 میلیمتر مدل NEK 1341 CH

بتن کن نک 40 میلیمتر مدل NEK 1341 CH

قیمت پایه: 5,850,000 تومان
 
5,850,000 تومان
0 تخفیف
بتن کن نک 38 میلیمتر مدل NEK 1038 CH

بتن کن نک 38 میلیمتر مدل NEK 1038 CH

قیمت پایه: 5,390,000 تومان
 
5,390,000 تومان
0 تخفیف
بتن کن نک 32 میلیمتر مدل NEK 1332 CH

بتن کن نک 32 میلیمتر مدل NEK 1332 CH

قیمت پایه: 4,100,000 تومان
 
3,731,000 تومان
369,000 تخفیف
بتن کن نک 26 میلیمتر مدل NEK 8526 HC

بتن کن نک 26 میلیمتر مدل NEK 8526 HC

قیمت پایه: 3,550,000 تومان
 
3,230,500 تومان
319,500 تخفیف
مینی فرز نک 710 وات مدل NEK 7115 AG

مینی فرز نک 710 وات مدل NEK 7115 AG

قیمت پایه: 1,290,000 تومان
 
1,175,000 تومان
115,000 تخفیف
دریل چکشی گیربکسی نک 16 میلیمتر مدل NEK 1116 DH

دریل چکشی گیربکسی نک 16 میلیمتر مدل NEK 1116 DH

قیمت پایه: 2,090,000 تومان
 
1,902,000 تومان
188,000 تخفیف
دریل چکشی نک 13 میلیمتر مدل NEK 7513 DH

دریل چکشی نک 13 میلیمتر مدل NEK 7513 DH

قیمت پایه: 1,280,000 تومان
 
1,165,000 تومان
115,000 تخفیف

از همه جا